BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dünya Barış Günü

 Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Canakkale kahramanı, Cezayir, Yemen, Balkan cephelerinde savaşmış Büyük Komutan, Askeri Deha, Eşsiz Devlet Adamı, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ” Yurtta Sulh, Danya’da Sulh” özdeşyişinden yıllar sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her Eylül’ün üçüncü salı gününü “Uluslararası Barış Günü” ilan etti ancak yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edildi.

Atatürk, 9 Mayıs 1935’de ise CHP Dördüncü Büyük Kurultayını açarken, “Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç, arsıulusal barışı korumak ve güven içinde yaşamaktır” 25 demiştir.

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” vecizesini devletler arasında münasebetlerde kılavuz yapan inkılâp Türkiyesi kadar Devletler Hukukuna, hem inanı, hem de hareketi ile bağlı bulunan ve ona samimî olarak riayet eden başka bir devlet yoktur.Dünya Barış Günü kapsamında, dünya çapında barışın tesisi amaçlı çalışmalar yürütülüyor ve her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Barış Çanı savaşlarda hayatını kaybeden insan anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, Nazilerin 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 20. yüzyılın 1 Eylül’ü tarihinin en kanlı savaşı olması dolayısıyla “Dünya Barış Günü” olarak ilan etti.  SSCB ve Varşova Paktı’nın dağılmasının ardından dünyada 1 Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak kutlayan ülke Türkiye ve KKTC.Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilkesinin gereğini, millî ordu ve millî güce güvenmekle, hem daha gerçekçi, hem de daha sağlam ve emin bir politikanın izleyicisi olmuştur.

Teknolojinin hızla geliştiği ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde,  insanlar için barışın temini daha çok önem kazandı. Tüm dünyada şiddet ve terör olaylarına karşı eş zamanlı olarak sesler ve tepkiler yükselirken, barış ve dostluk ortamı insanların özlemini çektiği öncelikli unsur olarak kendini göstermektedir.
 
Özgürlükçü demokrasi, bireylerin hak ve hürriyetleri evrensel çapta değer bulurken, tüm dünya insanlarının ortak temennisi ırk, dil, din, kültür farkı gözetmeksizin sürdürülebilir barış ortamının sağlanması dır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir