Helallik Üzerine 2021

HELALLİK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı dün akşam televizyon ekranlarında yaptığı bilgilendirme konuşması sonunda;

Kısıtlamalardan etkilenen esnafımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

Sözleriyle konuşmasını sonlandırdığında, geçmiş gözlerimin önünden geçti. Başkan yirmi yıl önce, yolsuzlukları eleştiriyor, yasaklar ve yargının tarafsız olmadığından şikayet ediyordu. Döviz kurlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi gereğini vurguluyordu. Gençlere iş, yoksullara aş vaat ediyordu. Aradan yirmi yıla yakın bir süre geçti. Halk, Cumhuriyet döneminin en uzun iktidarı olma şansını verdi.

Yaşamda her şeyin bir süresi, ömrü vardır. Hükümetlerin de öyle.

Normal koşullarda, seçim dönemleri belirleyici olmakla birlikte, uygulamada seçim dönemi içinde de hükümet değişiklikleri olabilmektedir.

Bir seçim dönemi görevi başında kalacak bakanların, çok donanımlı, başında bulunduğu bakanlık konusunda, iç ve dış politika konularında bilgili, parti içi ilişkilerinde de başarılı olması gerekmektedir.

Hükümetler, parti politikalarının halk tarafından benimsenmesi oranında güçlü ve istikrarlı olmaktadır.

HÜKÜMET ZOR DURUMDA

Corona virüsünün neden olduğu salgın başlı başına bir sorun olarak hükümeti tek başına meşgul etmektedir. Bunun yanı sıra;

 • Sanayi kuruluşlarımız ham madde bakımından dışa bağımlı olması nedeniyle girdi maliyetleri, buna bağlı olarak fiyatlar artmaktadır. Çünkü, İthal edilen ham madde fiyatları sürekli artmaktadır. Her şey yolunda olsa dahi bu etken maliyet enflasyonunu beraberinde  getirmekte Türk Parası karşısında güçlenen yabancı para birimleri ile tedarik, döviz kurlarını etkilemektedir.
 • Bir önemli konu işsizliktir. İki şekilde sorun olmaktadır. Birincisi tüm zamanlardın en yüksek seviyesindedir. İkincisi, yetkililer gerçeklerin ifade edilmesinden rahatsız olmakta, boyutları ve nedenleri ile ilgili verilere ulaşılamamakta, dolayısıyla etkin çözümler üretilememektedir. Gençler, gelecekleri ile ilgili endişe duymakta, eğitimli, donanımlı yurttaşlarımız yurt dışını gitmek istemektedir.
 • Bir diğer sorun, yolsuzlukların yaygın hale gelmesi, halk tarafından artık büyük tepki duyulmaya başlanmasıdır. Yerel yönetim seçimlerinde Büyükşehir Belediyelerinde muhalefetin başarısının nedeni bize göre önemli nedenlerinden biri budur. Yalnızca İstanbul Büyükşehir araç kiralanmasındaki savurganlığın hesabını kimse vermeye cesaret edememekte şimdilik soruşturma izni yetkisi verilmeyerek  konu geçiştirilmeye çalışılmaktadır.
 • Tarım ve hayvancılıkta yaşanan olumsuzluklar, dönemsel olmaktan çıkmış gelecek kuşaklar için tehlike çanları duyulmaktadır.
 • Ülkenin, tarım alanları, turizm potansiyeli düşünülmeden, yabancı sermayeli şirketlere maden arama izinleri verilmektedir. Oysa, bahse konu alanlarda toprağın üstü altından çok daha değerlidir.
 • Mülteci adı altında kabul edilen alt milyon  yabancının, kesin sayıları bilinemediği kanısı yaygın olduğu gibi, bunların getirilmesindeki gerekçe tam olarak halk tarafından anlaşılamamış bulunmaktadır.  Hatta bazı endişe ve şüphe duyanlar dahi mevcuttur.
 • Eğitim konusunda uzun zamandır genel kabul görmüş bir sistem kurulamamıştır. Bu yetmezmiş gibi, salgın ortamında denenen bütün yöntemler geniş halk kitlelerini memnun etmekte yeterli olmamış, bütün veliler çocuklarının eğitiminde aksama olacağı endişesi taşımaktadırlar.
 • Yeterli fizibilitesi yapılamadan, gerçekleştirilen yap-işlet modeli ile yapılan yatırımların,  gösteriş amaçlı olduğuna inanılmakta, yatırımcılara yapılan ödemeler büyük tepki çekmektedir.
 • Hemen her malın fiyatı artmış, işsizlik nedeniyle halkın alım gücü düşmüş, pandemi sorasında normal yaşama dönüldüğünde bunun etkileri daha net hissedilecektir.
 • Adalet ve yargı konusunda, tarikat savaşları ile birlikte, bağımsızlığın kalmadığı iddiaları toplumu huzur etmeye devam etmektedir.
 • Meşrutiyet döneminden itibaren, Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi yönetimde etkin olan parlamentonun işlevsiz kaldığı düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.
 • Dış politikada başarılı olduğumuz söylenemez. Hatta bir çok konuda yanlışların yapıldığı kanaati yaygındır.
 • Son günlerde, yurt dışında saklandığı söylenen bir kişinin, halen yönetimde olanlar da dahil yetkili kişiler hakkında ileri sürdüğü iddialar, siyaset dünyasında büyük yankılar yapmaktadır.

Kısa başlıklar halinde özetlemeye çalıştığımız birkaç önemli sorun karşısında, hükümetin almaya çalıştığı önlemler, haberleri kısıtlamak, halen rahatlıkla kontrol altında tutabildikleri medya aracılığıyla, sorun bulunmadığına halkı inandırmaya çalışmaktan ibarettir. Propaganda ile halk işlerin yolunda olduğuna inandırılmaya çalışılmaktadır.

Daha önemlisi, Hükümet kendisinin başarılı olduğuna inanmakta, halk desteğinin azalmakta olduğunu kabul etmemekte ısrar göstermektedir.

Küçük partilerin ittifak desteği, işlerin yolunda olduğu inancını kuvvetlendirmekle beraber, kamu oyu araştırmaları hükümet desteğinin azalmakta olduğunu işaret etmektedir.

Sayıları yüksek olmamakla birlikte, iktidar partisinden kopmalar yaşanmaktadır. Yeni kurulan partilerin zaman  içinde, hayat pahalılığı , işsizlik gibi faktörlerle daha geniş seçmen desteğine ulaşmaları mümkün ve muhtemeldir.

Geçmişte yaşanan bazı olayları kullanarak, ana muhalefet partisine karşı öfke ve kızgınlık üreterek iktidarın sürdürülmesi bize göre mümkün görülmemektedir.

İtilip-kakıldığına inandırılmış halk kitleleri, son zamanlarda zirve yapan, israfa kadar varan harcamalar karşısında daha ne kadar hoşgörü ile hareket edecektir?

Nitekim, son kamu oyu araştırmalarında iktidar ittifakının oyları  % 40 civarında görünmektedir.

Başkan Erdoğan, salgında işini kaybeden ve zarar edenlerden helallik istemek suretiyle tepkileri yumuşatmayı hedeflemiştir.

Bu durumda, bize göre hızla yapılması gereken, muhalefetle anlaşarak, öncelikle, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş  ve yeni bir seçim kanunu yasalaştırmak, seçimlere kadar partiler üstü bir ulusal mutabakat hükümeti kurmak konularında çalışmalar yapılması iyi fikir gibi görünmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir