AFRİKA”DA DURUM

İktisat Fakültesi günlerimizde, hocamıza sormuştuk, “Bunca kaynağa sahip bir ülkede insanlar nasıl olur da açlıktan ölebilir?”

Cevap hala kulaklarımda çınlar.

Çünkü , onların kaynaklarına emperyalistler hükmetmekte, ekip biçtiklerini alıp ülkelerine götürmektedir.

Yer altı kaynaklarını yine onlar işletmektedir.

Onlara sadece karın doyuracak kadar bırakmaktadır.

iş bulamayanlar da ölecektir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir