ERGENE TEMİZLENEMİYOR

Ergene nehrinde temiz su ‘zifte dönüyor’

Trakya’yı baştan başa dolaşan 285 kilometre uzunluğundaki Ergene nehri, kaynağında içilebilecek kadar temizken, beş kilometre sonra evsel ve sanayi atıklar nedeniyle kirlenmeye başlıyor.

 Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, özellikle Saray, Çerkezköy, Çorlu yönünden gelip Muratlı’da diğer kollarla birleşen Çorlu deresi ‘zift akıyor.’

Lüleburgaz deresi de benzer şekilde Hayrabolu yakınlarında Ergene’yi kirletiyor.

Istranca dağlarında doğup Meriç nehriyle birleştikten sonra Saroz körfezine dökülen nehrin etki alanında 1 milyon 50 bin kişi yaşarken, çoğu yerde kokudan yanına yaklaşılamıyor.

Şu ana kadar nehrin temizlenmesi için planlanan artıma tesisleri de Ergene’yi kurtaramadı.

‘Kadmiyum’ tümörlü hastalarda normalin üç katı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin çalışmasına göre en tehlikeli kanserojenlerden biri kabul edilen ‘kadmiyum’, Ergene Nehri çevresinde yaşayan tümörlü hastalarda normalin üç katı oranında bulunuyor.

Bölgede 2016’da yapılan bir araştırmaya göreyse, bir litre Ergene suyunda 30 mikrogram siyanür, 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat, 0.5 mikrogram kadmiyum, 0.5 mikrogram kurşun var.

Tarım yapılıyor

Ergene havzasında ülkedeki buğday üretiminin yüzde 12’si, ayçiçek üretiminin yüzde 61’i, pirinç üretiminin ise yüzde 54’ü yapılırken, nehrin suyuyla tarla, bağ ve bahçeler sulanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı beş atık su artıma tesisinin projesini onaylarken, çıkan arıtılmış atık suların Marmara’ya deşarjı için Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. kuruldu


E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir