İŞÇİ SINIFININ DURUMU

DİSK Genel Başkanı Beko Açıkladı

 

 DİSK’in “Türkiye işçi sınıfı gerçeği” araştırmasının özeti kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre Türkiye’de işçilerin yüzde 66’sı 2 bin liradan az kazanıyor, yüzde 18’i sigortasız çalışıyor, yüzde 87’si sendikasız, dörtte biri hiç yıllık izin kullanamıyor.

 İstanbul Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporun satır başları şöyle:


İŞÇİLERİN YÜZDE 66’SI 2 BİN LİRADAN AZ KAZANIYOR

Türkiye’de ücretler düşük: Araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri bin 894 TL’dir. 2017 yılı asgari ücretin bin 404 TL olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakındır. İşçilerin yüzde 66’sı 2 bin TL’den az gelir elde etmektedir.


İŞÇİLERİN YÜZDE 18’İ SİGORTASIZ, GENÇ İŞÇİLERDE SİGORTASIZLIK YÜZDE 40’I GEÇİYOR

Sigortasızlık kaygı verici: İşçilerin yüzde 18’i çalıştığı iş yerinde sigortası olmadığını belirtmiştir. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik göstermektedir. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişmektedir.
Geçim sıkıntısı büyük: İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade etmektedir. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59’u ve sigortasız işçilerin yüzde 71’i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan etmiştir.


ÇALIŞMA SÜRELERİ ÇOK UZUN

Çalışma süreleri uzun: Türkiye’de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksektir. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40,4 saat iken Türkiye’de 49,3 saattir. İşçilerin yüzde 55’i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapmaktadır.


İŞÇİLERİN YÜZDE 87’Sİ SENDİKASIZ

Sendikalaşma düşük: Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87’si sendikasızdır. İşçilerin yüzde 44’ü sendikalara olumlu bakmaktayken, olumsuz bakanlar ise yüzde 16’dır.
Sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşulları sendikasızlara göre daha iyi: Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde etmektedir. Sendikalı işçilerinde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşüktür. Araştırma, sendikalı işçilerin çalışma ve yaşama koşullarının sendikasızlara göre belirgin biçimde daha iyi olduğunu göstermektedir.


İŞÇİLERİN DÖRTTE BİRİ YILLIK İZİN KULLANAMIYOR

İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor: İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48’e yükselmektedir.

Araştırmanın ayrıntılı sonuçları bir kitap olarak önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir