İstanbul Depremi Hakkında 2021

İSTANBUL DEPREMİ

Prof. Dr. Şener ÜŞÜMMEZSOY

Marmara Denizi’nin kuzey kenar fayı beyazla gösterilmiştir. Burada hiçbir stres ve risk yoktur. Çünkü bu Marmara Denizi açılırken gelişmiş bir fay olup bugün aktif değildir.

Sarıyla gösterilen kesim Doğu Marmara 1999’da kırılan ve 1894’te kırılan Yalova Çınarcık ve Bozburun fayı 1894 ve 1999’da kırılan fay ise Körfez fayıdır. 1912’de kırılan fay Batı Marmara’da Silivri Tekirdağ Gaziköy ve Saros fayı.
Marmara’da kırılmayan fay Kumburgaz çukurundaki ter faydır. Kumburgaz düzlüğe çukur üzerine yükselerek ters bir kırılma yapmaktadır ve Orta Sırt denilen Beylikdüzü ve Avcılar’daki sırtın deniz içindeki devamında bir fay söz konusu değildir.
Marmara Denizi güneyinde Bandırma batısında Sarıköy fayı risk taşıyan bir faydır. Buna karşılık bunun güneyindeki Yenice Gönen fayı 1953’te kırılmıştır. Kırmızı risk taşıyan fay, sarı ise kırılmış fayı gösterir.
99 Körfez depreminden sonra Marmara boydan boya kırılacak diye bir söylem söz konusuydu. Oysa Marmara’da faylar 99 Depreminden önce kırılmıştı. 1894’de Çınarcık Çukurundaki fay Yalova – Çınarcık- Bozburun hattı boyunca kırılmış (60 km), keza 1912’de Gaziköy Tekirdağ Çukuru ve Silivri Çukurundaki fay kırılmış ve böylelikle Marmara’da kırılmayan yegane bölge orta kesim kalmıştır. Orta kesimde ise fay bulunan yer yalnızca Kumburgaz Çukurudur. O orta sırtta var olduğu iddia edilen fay söz konusu değildir. Bu durumda 50 kilometrelik fay 7 lik deprem, ne 70 kilometrelik fay 7.2 lik deprem söz konusu değildir. Yalnızca Kumburgaz çukurundaki fay söz konusudur. Orta Sırtta var olduğu ileri sürülen Büyükçekmece ile Yeşilköy arasındaki fay söz konusu değildir. Bu durum 70 kmlik fay modelini de çürütür, 50 kmlik 7 lik deprem modelini de çürütür.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir