KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYORLAR

 Suriyeliler kayıt dışı çalıştırılıyor

  Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamanın Çerçevesi” raporu hazırladı.

 Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 45’inin 18 yaşın üzerinde olduğu açıklandı. Türkiye’deki sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyelilerin yüzde 63’ünün yasal olarak çalışma yaşı aralığında olduğu ifade edildi.

Özellikle kentlerde yaşayan Suriyelilerin, yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak dışında seçenekleri olmadığına dikkati çeken raporda, Türkiye’de çalışan Suriyeli sayısının 800 bin ila 1 milyon arasında olduğunun tahmin edildiği açıklandı. Kayıt dışı istihdamın emek sömürüsüne yol açtığı ve sürdürülemez olduğu kaydedildi. 

 Raporda, Suriyelilerin çalışma haklarının 2016’da düzenlenmesine karşın aradan geçen iki yılda bu hakların kullanımı konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığının altı çizilerek, “Suriyelilerin ekonomi içinde -kayıt dışı çalışsalar da- yer almaları artık kanıksanmış, hatta hükümet yetkilileri bunu Türk ekonomisi için önemli bir kaynak olarak gördüklerini ifade etmişlerdir” denildi.

Tekirdağ’da kayıtlı Suriyeli sayısının, 2017 itibariyle 4 bin civarında olduğu açıklanmıştır.

T

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir