ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üzümün Kabuğu ve Çekirdeğini de Ekonomiye Kazandırılıyor

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Devlet tarafından desteklenen bağcılık Tekirdağ ve yöresinde, TEKEL’in özelleştirilmesinden sonra gerilemeye başlamıştır. Son olarak, İçki Fabrikasını satın alan, yabancı şirketin Fabrikayı tamamen kapatması üreticilerin ürünlerini maliyet bedelinin altında dahi satamaz hale gelmesine neden olmuştur. Şimdilerde özel sektör fabrikalarının da dar boğazda olduğu, üzümlerin, sofralık dışında, suyundan pekmez, şıra ve sirke gibi  ürünler  elde edilerek değerlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Son olarak, Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından üzümün kabuğu ile çekirdeği de ekonomiye kazandırılması çalışmalarının başlatıldığı öğrenilmiştir.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile sirke, üzüm suyu ve pekmez yapımı için işlenen üzümlerin atıkları da, kurulan düzeneğe serilerek güneşte kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getirilmektedir.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren bir  tesis bulunmakta ve burada üzüm suyu, pekmez, sirke gibi birçok ürün elde edilmekterdir.

Yetkililer, üzümün her şeyinin çok değerli olduğunu, özellikle  posasından son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yararlanıldığını, Enstitü’de küçük çapta  bir kurutma düzeneği kurduklarını ve  üzüm suyu ve pekmeze işlenen ürünlerin posalarını kurutmaya aldıklarını basına açıklamışlardır.

Çanakkale Şarap ve Kanyak Fabrikası Müdürlüğü yaptığımız 1990 lı yıllarda, yabancı firmaların zaman zaman Fabrikayı ziyaret ederek, üretim döneminde,  üzüm posalarındaki çekirdekleri ayırmamız halinde satın alabileceklerini ifade edenler olmuştur.

Durum, Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş ise de, mahalle siyasetçilerin baskısıyla Bizim Eskişehir Başmüdürlüğüne tayinimiz gerçekleşmiş, üzüm çekirdeğinin değerlendirilmesi girişimleri de rafa kaldırılmıştır.

Ciddi anlamda ekonomik değere sahip üzüm çekirdeğinin Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından natürel olarak da olsa değerlendirilmeye başlaması memnuniyetle karşılanmıştır.

Halen,posalar güneş altında kurutulmakta, daha sonra çekirdek ve kabuk basit bir düzenekle ayrılmaktadır. Üzüm çekirdeği özellikle fenolik maddeler, antioksidan maddeler, anti kanserojen maddeler acısından çok zengin bir gıdadır. Eskiden bunlara üzüm atığı olarak bakılıyordu. Enstitü’nün 3-4 yıldır üzüm çekirdeğini değerlendirmeye başlaması bir başlangıç olarak kabul edilmelidir.

Esas olan ise, kamu veya özel teşebbüs tarafından, ciddi bir pazarı bulunan üzüm çekirdeklerinin yağının çıkarılarak iç ve dış pazarlara sunulmasıdır.

Tito Üzüm Çekirdeği Yağı (Soğuk Sıkım) - 10 ml
Tito Üzüm Çekirdeği Yağı (Soğuk Sıkım) - 5 lt

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir