ABD YAPTIRIMLARI

ABD YAPTIRIMLARI ÜZERİNE:

STK PLATFORMU BİLDİRİSİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Senatosuna; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve egemen bir devlet olduğu gibi, Türk Milleti’de sahibi olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetmeye, koruma ve kollamaya kararlı, tam bağımsızlığı şiar edinmiş bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında temel ilkelerden olan HUKUK DEVLETİ, İNSAN HAKLARI ve ULUSLARARASI TAAHHÜTLERİNE her zaman sahiptir ve bağlıdır. Egemen bir devlet olarak uluslararası hukukda da, kendi iç hukuku olarak da hukukun üstünlüğüne inanmıştır. Hukukun uygulanmasında yine kendiiç hukukunu uygulamada, insanlık suçu olan her türlü terör ve terörizmle, terör odaklarıyla en güçlü mücadeleye kararlıdır. Bunları nereden ve kimden gelirse gelsin, önlemeyenlerle de hasım olması hak ve görevidir. ABD halkı ile Türk Millet arasında dostluk her zaman vardır ve sürecektir. Ancak; ABD Başkanlığı ve senatosu’nun Türkiye ve yönetimine yönelik hiçbir hukuk ve insan haklarıyla bağdaşmayan, egemen bir devletin lç lşleri ve bağımsız hukukuna müdahaleden başka anlamı olmayan, Amerika Halkı ve Türk Milletinin ve devletlerinin dostluk ve lişkilerine de zarar veren HAKSIZ ve HUKUKSUZ YAPTIRIM KARARLARINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE RED EDİYORUZ. Bu haksız ve hukuksuz yaptırım kararlarının hiçbir ön şarta bağlanmadan kaldırılmasının da gecikmenin istenmeyen sonuçların olabileceği unutmamalıdır, HUKUK VE BARIŞ BEKLENTİMİZDİR. 

Adullah Tan 
STK Platform Başkanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir