ANDIMIZ YENİDEN OKULLARDA

ANDIMIZ YENİDEN OKULLARIMIZDA

 Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesinin oy çokluğuyla aldığı kararda, “Öğrenci Andı” başlıklı yönetmelik maddesinin, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesiyle kaldırıldığı hatırlatıldı.

Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiği Kararda, “İdari istikrar oluşturacak biçimde çok uzun zamandır bütün devlet okullarında ve hatta özel okullarda genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini güçlendiren ve öğrencilerde değer oluşumuna katkı sunan ve her sabah ders başlamadan önce okutulması şeklinde uygulanan öğrenci andının kaldırılması, ancak bu değişikliği hukuka uygun kılacak bir bilimsel gerekçeye dayanması halinde olanaklıdır. Aksi tutum, idarenin sahip olduğu düzenleme yetkisini ve takdir hakkını hukuka uygun kullanmadığı anlamına gelecektir” denildi.

Hukuk güvenliğinin; normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, idarenin de düzenleyici işlemlerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kıldığı ifade edilen kararda, öğrenci andının 1933’ten bu yana uygulandığı kaydedildi.

GAZETEMİZİN NOTU:

ANDIMIZ, KİMLİK BİLİNCİNİN, MİLLİ RUHUN TOPLUMSAL BİR BİLİNÇ HALİNE GELMESİ, HER BİREY TARAFINDAN İÇSELLEŞTİRİLMESİ, YÜCE TÜRK MİLLETİNİN BİR BİREYİ, FERDİ OLMANIN ONURU, GURURUNUN ŞUURUNDA, AYIRDINDA, FARKININ FARKINDA OLABİLMEK İÇİN; ANASINIFLARINDAN İTİBAREN, LİSEYE KADAR, ANDIMIZ KESİNTİSİZ OKUTULMALIDIR… BU YEMİN METNİNİN, ÖNEMLİ KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA, TOPLANTILARINDA, MUTLAKA OKUNMASINDA FAYDA VARDIR. 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir