KÖPRÜLÜ KAVŞAK

 Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için gerek şehirler arası yollarda, gerekse meskun mahaller içerisinde yapılmış olan veya yapılması düşünülen eş yüzey ve köprülü kavşakların yeterli teknik özellikleri taşıması kaçınılmaz bir durumdur. 

 “Kavşaklar nerelerde kullanılmalıdır ?” sorusuna cevap verecek sistemler şöyle sıralanabilinir;

– Tali yol – tali yol

– Tali yol – ana yol

Ana yol – ana yol –

 Tüm bu sistemlerin tasarımı aşamasında göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar şöyle sıralanabilinir; – Dikey ve yatay doğrultular, çalışma koşullarına uygun olmalıdır. – Kavşaktaki ve kavşak civarındaki yollar doğal olmalıdır. – Görüş mesafesi koşullan açısından yeterli olmalıdır. – Proje çevre koşullarına uygun olmalıdır. Kırsal alanlarda kavşaklar, kentsel alanlardaki kavşaklara oranla nispeten farklı şekilde önemli güvenlik sorunları içerirler. Başlıca sorunlar, kavşakta dönüş yapmak üzere yavaşlayan ya da duran araçlardan kaynaklanan hız farklılıklarından doğmaktadır

 Köprülü kavşak , yön değiştirmelerin yer aldığı iki ana trafik akımının dikey olarak ayıran sistemlerde kullanılır. Bir başka deyişle modern köprülü kavşak birbiri ile bağlantılı rampaların kavisli bir şekilde ayrılmasıdır. Köprülü kavşaklar, daha büyük bir kapasite sağlamak, yüksek hızların devamını sağlamak, araçlara ilişkin sorunları en aza indirgemek ve sonuç olarak trafik güvenliğini artırmak gibi iş- levsel kriterlere ve bölgeler arası politik sisteme göre tasarlanır. Bir köprülü kavşakta trafik haraketleri mümkün olduğunca basit olmalı ve sürücüye süpriz teşkil edecek olaylar en az oranda yer almalıdır. Bu başarıldığında iyi bir tasarım gerçekleştirilmiş demektir. 

  KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARIN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

Köprülü kavşak tiplerinin avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilinir; – Trompet kavşak – İlgili donanımları, yüksek hızda yarı direkt hareketlerle ağır dönüşler için yeterli trafik hacmindedir. – Tek yapı gerektirmektedir. – Örülme yoktur. (Örülme : Dar açılı kesişmelere verilen addır.) – Tüm hareketlerin serbestçe akımını sağlayan yüksek kapasitededir. – Kavşak ayağı ve kollarda eğim arttıkça kavşak kapasitesi azalır. – Köprülü rotari kavşak – İlgili donanımları, şehir dışındaki kavşaklar ile dört veya daha fazla yaklaşımlı hız ve hacmi yüksek olmayan yerler için basit bir çözümdür. – Büyük mülk (alan) gerektirmektedir. – Örülme kesitlerinin hız ve kapasiteleri sınırlıdır. – Yönlendirici işaretleme gerekmedikçe çevre çapı, örülme kesitlerinde, donanımlara uygun boyu büyültmektedir. – Tek diamond kavşak – Yapının ilersindeki tek girişler yüksek standartlıdır. – Yapının ötesindeki tek çıkışlar yüksek standartlıdır. – Kullanılan mülk (alan) ve yapısal maliyet ekonomiktir. – Sürekli yolda tek girişler işaretlemeyi basitleştirici özelliktedir. – Yapının (kavşağın) altında veya üstünde şerit değiştirmek için sürate ihtiyaç yoktur. – Sürekli yolda örülmeler yoktur. – Yan yollarda sol dönüş hareketleri kapasitenin altındadır. , – Yan yoldan ana yola geçişlerde ve bilhassa yan yolun rampa terminallerinde görüş sağ- lamak zorlaşmaktadır. – Yan yol üzerinde kaza olabilecek bir çok noktada sinyalizasyon yapılmadıkça proje potansiyeli artırılamaz. – Yolda yanlış hareketler muhtemeldir. – Şaşırtmalı yonca kavşak – Ana yolda hızlı trafikte, yapının ilerisine yerleştirilen giriş terminalleri tercih edilir. – Örülmeler elemine edilmiştir. – Tek girişler sürekli yolda işaretlemeyi basitleştirici özelliktedir. – Gelecekteki hacimsel genişleme, açılmalar ve ekstra şeritlerin eklenmesine elverişlidir. – Yan yollardan gelen sol dönüşler doğal sağ dönüşleri değiştirir. 

Yukarıdaki sunum daha ayrıntılı seçenekleri de içermektedir.

Konu hakkıdanda bilgi verilmesi amacıyla yazıdan alıntılar yapılmıştır.

Tekirdağ’da önemli sorunlar yaşanan meydan ve geçişlerde KÖPRÜLÜ KAVŞAK seçeneklerinden yararlanılması düşünülmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir