ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Çiftçimiz, 1 kilo buğday satıp, bir Türk kahvesi içemiyor. 1 fincan kahve için 4-5 kilo buğday satması gerekiyor. Sizler, piyasada bulunmayan ejder meyvesini yerken, beyaz çay içerken Türk çiftçisine de Türk kahvesini çok görüyorsunuz. Oysa onlar sadece hasat sonrasında şeker pancarından elde edilmiş olan doğal şekerli Türk lokumuyla birlikte Türk kahvesi içmek istiyor.

Fiyat İstikrarına Sahip Tarım Ürünleri Pazarı

Ticaret aynı ülke içinde gerçekleştiği için üretici ve tüketicinin iletişiminin en yüksek olması gereken pazar, iç pazardır. Beklenmedik kriz dönemlerinde ihracattaki düşüşün etkilerini azaltmak için, tüketicinin iç pazarla bağını güçlendirmek gerekliliktir. Bunun için mal ve hizmetin elde edilmesinde, bir başka deyişle ifade edilmesinde kullanılan tek aracın yani fiyatın istikrarının sağlandığı, malların sabit fiyatlarla dolaşımının olduğu, iç ve dış pazara yönelik standart pazarlar  zinciri kurulmalıdır. Fiyat İstikrarına Sahip Tarım Ürünleri Pazarı Modeli’nde pazarlar kurulmadan önce tüm il ve ilçelerde tüketicinin kolaylıkla ulaşabileceği uygun yerler tespit edilmelidir.

Tarım sektöründeki üretim artışına rağmen, gelecekte dünya nüfusunun gıda ihtiyacını  karşılayamama ihtimali, her geçen gün daha da artmaktadır. Sebze ve meyve ticaretini düzenleyen yasalar, tüketicinin tarım ürünlerine ulaşmasında adaleti ve eşitliği sağlamaya yönelik düzenlemelerdir. Ancak küreselleşen dünya, doğal afetler, tarım ürünlerinin taşınmasında, depolanmasında, pazarlanma aşamasında karşılaşılan zorluklar ve özellikle ürünlerin kayıt dışı yollarla üreticiye sunulması, tarım ürünlerinin fiyatının belirlenmesine, fiyat standardizasyonuna büyük engel oluşturmaktadır. Bunu başarabilmek için örümcek ağı kuramının gerçekleşmesine engel olabilecek, yeni bir pazar kurulmalıdır. Fiyat kanalları arasındaki farkı azaltmayı amaçlayan, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, yeni toptancı hallerinin ve minyatür pazarların kurulacağı bu modelle, sürekli gelişen tarım sektörüne olumlu katkılar sağlanacaktır. Tarım ürünlerinde kaliteye göre ürünlere fiyat standardı getiren, e-devlet sisteminden yararlanılarak, üreticilerin ellerindeki ürünlerin beklemeden pazarlara sunulmasını sağlayan, genç nüfusun tarımda istihdamına katkıda bulunacak, ürünlerin tarladan sofraya gelişinin daha rahat izlendiği, bir modeldir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir