KALKINMA AJANSI HİBE DESTEĞİ

2018 Yılı Mali Destek Programları

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi

KOBİ’lere 500.000 TL’ye kadar hibe desteğiTRAKYAKA, kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı İktisadi Kalkınma Programı ile KOBİ’lere destek sağlamayı amaçlıyor. Ajans başarılı bulduğu KOBİ projelerine 3,5 milyon TL geri ödemesiz destek imkânı sunuyor. Yedinci teklif çağrısı kapsamında bu kurumlara proje başına sağlanacak desteğin alt limiti 75.000 TL olurken, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlendi. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kar amacı güden kuruluşlar proje bütçesinin % 50’sini karşılamak zorundalar.

Trakya Bölgesinde sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan programa KOBİ’lerden yoğun ilgi olması bekleniyor.Küçük Ölçekli Altyapı Projelerinin Üst Limiti 500.000 TL OlacakAjans, mali destek programlarıyla başta mahalli idareler olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumların altyapı projeleri için de 4,5 milyon TL’lik bir program hazırlamış durumda.

Teklif çağrısına çıkılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile yapılacak altyapı yatırımlarıyla yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu program sayesinde proje sahipleri proje bütçelerinin % 75’e kadar olan kısmını hibe olarak Ajans’tan alabiliyor. Program kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin alt limiti 100.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL olacak. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na mahalli idareler(il özel idareleri, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları(valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), birlik ve kooperatifler, üniversiteler(Üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar) başvurabilecekler.   “Trakya’da Bugüne Kadar 120 Milyon TL’lik Bir Kaynağı Harekete Geçirdik”2018 Yılı Mali Destek Programları hakkında bir açıklama yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: ”Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte Bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlamaktadır.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 70 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 120 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir. Ajansımız için Bölge genelinde turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biridir. Bu doğrultuda hazırlanan kapsamlı raporlar sonrası kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm sektörüne bu yıl çıktığımız Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programında da öncelik veriyoruz. Bölgede turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik projeler bekliyoruz.

Özel sektör projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan projelere öncelik veriyoruz. Bölgede mevcut üretimlerinde farklılaşmaya giderek katma değer oluşturan, bölgesel markalar ortaya çıkaran,   üretimde işbirliklerini geliştiren, temiz üretime dönük projeler temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Potansiyel başvuru sahiplerini önümüzdeki dönemde proje fikirleri hakkında görüş almak üzere Ajansımıza davet ediyorum. Bunun yanında bu yıl yine oluşturacağımız teknik destek masası ile de projesini belirli bir düzeye getirmiş proje sahiplerine proje içeriği konusunda üç ilde teknik destek sağlayacağız. Yine bu süreçte proje döngüsü yönetimi eğitimlerini devam ettirerek özgün projeler üretilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bölgemizin gelişmesi adına paydaşlarımız tarafından hazırlanacak örnek projeler ile kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı bir zeminde yürütülmesi temel beklentimizdir.”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir