YUNAN BAKAN KRİZ ÇIKARDI

YUNAN BAKAN KRİZ ÇIKARDI

Şahabettin KÜÇÜKYAZICI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Dendias, “Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir” ifadesini kullandı. Dendias’ın sözlerine karşılık Çavuşoğlu, “Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu” dedi

Dendias’ın deniz yetki alanı, mülteciler, azınlıklar konularında suçlamalarıyla birlikte Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceğini söylemesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “kabul edilemez” tepkisine yol açtı. Dendias ve Çavuşoğlu’nun ortak basın açıklamasında karşılıklı atışmalarla iki ülke arasındaki gerilim iyice gün yüzüne çıktı.

İŞİN ASLI

Türk’e duyulan hınç Yunanistan ‘da Elenizm’ e (Bizans ‘ı canlandırmak, Ayasofya’ ya çan takmak) ve Büyük Yunanistan (Megalo İdea) ülküsüne yönelmiş ve Yunan devlet siyaseti olmuştur. Anaların sütünden tarih kitaplarına, kiliselerinden bestelerine kadar Türk düşmanlığı üzerine şekillenen ve Rum çocuklarının beşiği sallanırken ninnileşen Elenizm ve Megalo İdea ülküsü şımartılan Yunanlı ‘nın tatlı rüyasıdır. Türkler’ i İstanbul ‘dan kovmak, Türk Milleti’ ni sadece Ege kıyılarından değil Alparslan ‘ın Bizans İmparatoru Romen Diyojen’ den aldığı toprakların da ötesine sürmek,  Pontus Rum Devleti ‘ni kurmak, Kıbrıs’ ta enosisi gerçekleştirmek hülyasından kendisini kurtaramamaktadır. Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) – Büyük Yunanistan rüyası gören, bin yıl sonra da olsa İstanbul ‘u almayı devlet siyaseti haline getiren Yunanistan ile İstanbul ayağında Vatikan benzeri bir devlet kurmak ve ekümenik (evrensel) olmak ve Bizansla özdeşleşmek hayalindeki Fener Rum Ortodoks Patrikliği, Elenizm ve Megalo İdea ülküsünün yay ve okları gibidir. Milyonlarca Türk ‘ün kemikleri üzerinde kurulan Yunanistan’ ın ve Megalo İdea ‘sının fikri temelini oluşturan Etniki Eterya Cemiyeti’ dir. Etniki Eterya Cemiyeti Fener Rum Patrikhanesi ‘nde yuvalanmış, Bizans’ ı diriltmeyi ve bu görüşü Yunanlılar arasında yaymayı ilke edinmiş, onları teşkilatlandırmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması ‘ından sonra Patrikhane’ nin kapısına çift kartallı Bizans bayrağı asılmıştır. Yunanistan ele geçirdiği topraklarda Türk varlığını her türlü zulüm ve vahşetle coğrafyadan silmiştir. Batı Trakya buna son örnek olma yolundadır. Yunanistan bugün “Ege bizimdir” demektedir. Batı Trakya ‘da İskeçe’ de Pontus anıtı dikmiştir. ABD ve AB Yunan emellerine hizmet etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılmakta, Rum kesimi desteklenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bastırılan haritalarda Karadeniz kıyıları boyunca Pontus Rum Devleti ‘ne, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ da ise Ermenistan ve Kürdistan ‘a yer verilirken, Kıbrıs’ ın tamamı da Yunanistan sınırları içerisinde gösterilmektedir.

Ancak bu böyle gitmeyecektir!..Megalo İdea ‘ya koştuğunu zanneden Yunanistan, bu yanlışlarından dönmediği takdirde zarar görecek, kendisini bu kompleksten kurtarmadığı sürece dostluk girişimleri sonuçsuz kalacaktır…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir