TÜRKİYE ÇÖP İTHAL EDİYOR

TÜRKİYE ÇÖP İTHAL EDİYOR

Türkiye’deki çöplerin geri dönüşüm kalitesine uygun olmamasından dolayı yurt dışından çöp almaya başladık. Türkiye İngiltere’den yılın ilk üç ayında 27 bin ton çöp ithal etti.

Malezya ve Vietnam’ın İngiltere’den plastik çöp ithalatına sınırlama getirmesi ve Polonya’nın da konuyu değerlendirmeye başlamasının ardından, Türkiye İngiltere’den en çok plastik çöp ithal eden ülkeler arasına girdi.

İngiltere Çevre Ajansı’na ihracatçılar tarafından bildirilen verilere göre, 2018’in ilk 3 ayında İngiltere Türkiye’ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik çöp gönderdi. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Türkiye plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında. Buna rağmen plastik atık ithal edilmesi CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın dikkatini çekerek, konuyla ilgili araştırma önergesi verdi

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye’nin İngiltere’den çöp ithal etmesini, geri kalmışlığın belgesi olarak değerlendirerek,  nedenlerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Tarhan, “Seçim meydanlarında uçak üreteceğini, yerli otomobil yapacağını söyleyen iktidar maalesef ülkemizi çöp ithal etmeye mecbur bırakmıştır. Geri dönüşüme, yenilenebilir enerjiye, teknolojiye uzak, dünyayı takip edemeyen politikalar uygulandığını ileri sürdü.

Türkiye’nin  plastik atık ithalatının nedeni,

Türkiye’deki geri dönüşüm yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte bu konuda somut bilgilere ulaşılamamıştır.

Ancak, ithal edilen atıkların tamamının geri dönüşümde kullanılamadığı yolundaki bilgiler, çöp ithalatının çevreye ve insan sağlığına verebilecek zararları beraberinde getirdiği sonucuna ulaşılmıştır..

Bir başka etkenin de, Dünyanın en büyük hurda plastik ithalatçısı olan Çin’in, Ocak 2018’den itibaren hurda plastik ithalatını yasaklamasının ardından, yeni atık yerleri araması üzerine, Türkiye ile anlaştığı öğrenilmiş, nitekim,  Türkiye’nin plastik atık ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin İngiltere’den ithal ettiği plastik atık 27 bin 34 tona yükseldi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün 2015 yılı verileri, Türkiye’de toplanan çöplerin sadece yüzde 1’inin dönüşüm yapıldığını gösteriyor.

Türkiye’nin toplam atık ve geri dönüşüm oranı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında 31 milyon ton atık toplanmasına karşın bu atıkların sadece yüzde 9,8’i geri kazanım tesislerine gönderildi.
Bu da Türkiye’nin kendi atıklarını toplayamaması ve ham madde yetersizliği nedeniyle Avrupa’dan plastik atık ithal etmesini zorunlu kılıyor.

Plastik ham maddesinin oldukça pahalı olması nedeniyle, belli oranlarda atıkların geri dönüşümde kullanılması yoluna gidilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da,  Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelikte, yurt içinde piyasaya sürülecek cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajların belirli oranlarda yurt içinde toplanan atıklardan ve bu atıklardan elde edilen ham maddelerden üretilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

İthal edilen atıkların bu çerçevede, Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bize göre tartışma konusudur.
Oysa ,çöp ithalinin bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak maksadıyla  arttığı ileri sürülmektedir..
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği Pagder’in yayınladığı ‘Plastik Sektörü Ham Madde Dışa Bağımlılık Analizi’ne göre Türk plastik sektörü üretim kapasitesi ile dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 2’nci sırada yer alıyor.

Türkiye’ye en çok çöp ihraç eden İngiltere’den yetkililerin yaptığı açıklamalara göre Türkiye bir çöplüğe dönebilir. İlerleyen süreçte toprak, su ve havayı zehirleyebilir.

Acilen geri dönülmesi gereken bir yanlış!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir