YOLSUZLUKLA MÜCADELE

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 TEMİZ SİYASET

Şahabettin KÜÇÜKYAZICI


Bize öyle geliyor ki, Türkiye bu yapıyı daha fazla taşıyamayacak. Önümüzde kaçınılmaz bir seçim ve buna bağlı olarak parlamenter sisteme  dönüş  hazırlıkları beklemektedir.

Ülkemizde demokrasi hareketleri ile birlikte siyaset adamlarının mal varlıkları hep gündemde olmakla birlikte konu ile ilgili aksaklıkların önüne geçilememiştir.

Siyasetçilerle birlikte üst düzey kamu görevlilerinin de  mal varlıklarını açıklamaları hep gündemde olmuştur.

Tüm siyasi partilerin, il, ilçe ve genel merkez örgütlerinde görev alan herkesi,dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendirmek için, mal varlıklarını açıklamaya, siyasete başladıklarından itibaren yeni edindiklerinin kaynaklarını kamu oyuna ayrıntılı olarak açıklamaya davet ediyoruz.

Türkiye’de 1990 yılından bu yana yolsuzlukları ve rüşveti önlemek üzere mal bildiriminde bulunulmasını düzenleyen bir kanun var: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu. 

Bu kanuna göre mal bildiriminde bulunması gereken hangi siyasetçi, üst düzey kamu görevlisinin mal varlığından haberdarız?

Mal beyanlarının kontrol edilmesi ve bildirimlerin tüm vatandaşların erişimine açık mekanizmalar aracılığı ile paylaşılması haksız zenginleşmeleri ve yolsuzlukları önlemek ve açık ve demokratik bir yönetimi gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor.

Yolsuzlukların önlenmesi; dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas alan siyaset ve kamu yönetimi için;

·Başta her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri olmak üzere mal beyanında bulunmakla yükümlü olan herkes mal bildirimlerini halkla paylaşmalıdır.

·Bildirimlerinin derlendiği, vatandaşlarla açık ve düzenli bir şekilde paylaşıldığı bir mekanizma kurulmalıdır.

·Daha etkili bir izleme ve denetleme mekanizmasının oluşturulması için mal beyanları  her yıl yenilenmeli ve bildirimlerdeki bariz değişiklikler takip edilmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir