Prof. Dr. İsmet Barutçugil

DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE KOÇLUK

DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE KOÇLUK

Davranış, insanların duygu ve düşüncelerini hal ve hareketlerle ifade etmesi ve ortaya koymasıdır. Duygu, düşünce ve davranışların tümü, sosyal çevre içinde, çevresel girdileri ve sonuçları dikkate alınarak tanımlanırlar.

İş yaşamında ve özel ilişkilerde duygulara hâkim olamayıp “kontrolün kaybedildiği”, saldırgan davranış gösterildiği ya da bunun tersi duyguların bastırıldığı, hiçbir şeyin söylenmediği ve edilgen davranıldığı durumlar sıklıkla yaşanmaktadır. Bu tür davranışların sergilenmesinin arkasından genellikle pişmanlık, hayal kırıklığı, bunalım, kızgınlık ve zayıflık duyguları yaşanır. Bu olumsuz duyguları yaşamamak için yapılması gereken güvenli ve girişken davranış geliştirmektir. Girişken ve güvenli davranış, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Her insan istediği ve çaba gösterdiği takdirde girişken ve güvenli davranış özellikleri geliştirebilir.

ismet barutçugil
ismet barutçugil makalesi

Eğer, bir çalışan kendisini güvensiz ve kötü hissediyorsa, motivasyonun düşük olduğunu ve kendisini ifade edemediğini düşünüyorsa, birçok konuda kararsızlık gösteriyor ve gerektiğinde sorumluluk alamıyorsa bir desteğe ihtiyaç duyacağı açıktır. Bu destek, birlikte çalıştığı yöneticisinin ona koçluk yapması olacaktır

Girişken ve güvenli davranış sergileyenler, yaşamlarında daha mutlu ve başarılı olurlar. Çünkü onlar gerek sosyal ortamlarda gerek iş ilişkilerinde ne istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını bilirler, açıklıkla belirtirler ve istediklerini alırlar. İsteklerini elde ederken de gerçekçi, makul ve kararlı davranırlar. Koçluk yapan yönetici, çalışana gerçekçi ve makul isteklerini rahat ve güvenli bir şekilde ifade etmesi ve isteklerinde kararlılık göstermesi için ilham ve cesaret verecektir

Gerçekçi olmak, isteklerini belirtirken karşıdakinin buna hazır olup olmadığına, bu konuda bilgisi ve yetkinliği olup olmadığına bakmak ve kimseyi yapamayacağı bir işe zorlamamaktır.

Makul olmak, isteğin anlaşılabilir ve kabul edilebilir olması demektir. Güvenli ve girişken insanlar karşı taraftan istenecek çaba ve özverinin de haklı görülebilir bir sınırı olduğunu bilirler. Verebilecekleri ya da başkasından isteyecekleri çaba, destek, bilgi ve benzerlerinin neler olabileceğini görüşerek ve müzakere ederek birlikte kararlaştırmayı tercih ederler.

Kararlı olmak, isteklerinde ciddi olduğunu göstermektir. Başkalarının görmek ve yapmak istemeyecekleri köklü değişiklikler gerektiren isteklerde veya önerilerde bulunabilmek, sıkı durup ve geri çekilmemektir. Güvenli ve girişken insanlar yardım almadan bazı işlerini başarmanın güçlüğünü bilirler ve gerek duyduklarında başkalarından destek istemekten çekinmezler. Bir direnmeyle karşılaşırlarsa hemen vazgeçmez, kararlılık göstererek diğerlerinin de uyumlu davranmasını sağlarlar.

Koçluk yapan yönetici, çalışanın isteklerini elde etmesi için nasıl gerçekçi, makul ve kararlı davranması gerektiğini keşfetmesine yardımcı olabilir. Dahası, ona kendi tutum ve davranışlarıyla ilham verebilir. Böyle bir koçluk ilişkisi, çalışanın kendisine ve başkalarına zarar vermeden, karşılıklı saygınlığını da koruyarak işlerinde ve özel yaşamlarında sağlıklı ilişkilerini sürdürmesini kolaylaştırabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir