YENİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR CHP ADAYI

Tekirdağ, Aydın ve Hatay Büyükşehir belediye Başkanlıkları kuruluş yılı itibariyle  YENİ KURULMUŞ BÜYÜKŞEHİRLER, İlk  başkanları da KURUCU BAŞKAN olarak  tanımlanabilir. Bu nedenle, yeni dönem aday belirleme çalışmalarında da bağımsız olarak ele alınıp değerlendirilmeleri gerekir.

Beş yıl önce, söz konusu belediyelerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladıkları gün, diğer belediyeler başkanlarından farklı bir ortamda iş başı yapmışlardır.

Her şeyden önce, bilgi alacakları emir verecekleri personelleri yoktur.

Kapatılan, BELDE BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ VE KÖY HİZMETLERİ personelinin önemli bir kısmı, devir-tasfiye komisyonlarınca Büyükşehir Belediyelerine devredilmiş, ancak nasıl ve nerede istihdam edilecekleri belirsizlik arz etmektedir.

Belediyeleri kapatılmış beldelerin sakinleri, köy muhtarlıkları oturanları, sabah uyanmış, MAHALLE SAKİNİ olmuşlardır. Su İdareleri kapatılmış, çalışanları TESKİ personeli olmuşlardır.

Tüzel kişilikleri kaldırılan köy muhtarları, Köy Birlikleri mensupları, yeni Başkandan durumlarına acil çözüm beklemektedirler.

İlçe Belediyeleri tüzel kişilikleri korunmuş olmakla birlikte, yetki ve sorumluluk alanları yeniden belirlenmiş, Büyükşehir yapılanmasının kendilerini nasıl etkileyeceğinin  değerlendirmesini yapmakla yeni döneme başlamışlardır.

Henüz bir  ÖZEL KALEM sahibi bile olmayan, Büyükşehir Belediye Başkanları, akın akın odalarına gelmekte olan sevenlerinin kutlamalarına kabul ile yeni görevlerini üstlenmişlerdir.

İşte böyle bir ortamda göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanları beş yıllık hizmet dönemi için yarışa başlamışlardır.

Bütün olumsuz koşullara rağmen, zorluklar aşılmış, kuruluş çalışmaları aksamadan gerçekleştirilmiş, Büyükşehir Belediyeleri, diğerlerinden geri kalmamış, her vesile ile Genel Başkan tarafından çalışmaları gururla kamu oyu ile paylaşılmıştır. 31.03.2019 seçimleri için aday belirleme çalışmalarında, ön seçim uygulanması halinde elbette sonuçları tartışılmaz olacaktır. Ancak, Merkez Yoklaması adını vereceğimiz yöntemle adayların belirlenmesi çalışmalarında, söz konusu üç büyükşehir Belediye Başkanına yeni dönem için daha olumlu koşullarda çalışmalar yapmak üzere fırsat verilmesi, kanaatımızca  yerinde olacaktır.

Dönem içindeki çalışmaları konusunda sayın Başkanlar mutlaka Genel Merkezi bilgilendirmişlerdir. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, mevcut buşkanlarla seçimlerden başarı ile çıkılabileceği konusunda kanaat sahibi olunmasıdır. 

Tekirdağ açısından bu konuda, Sayın Kadir Albayrak’ın ilk gün heyecanı ile halkla ilişkilerini sürdürmekte olması, Büyükşehir Belediyeciliği konusunda diğer örnekelerine göre de başarılı olması, gelecek dönemde de Tekirdağ sevgisinin, Tekirdağ’ı bir Avrupa Kenti yapmak yolunda çaba göstereceği kanımızı belirtmek isteriz.

Diğer partiler adaylarını bilinen yöntemlerde tespit edeceklerdir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir