YENİ SİSTEME UYUM İÇİN KHK

CUMHURİYET İÇİN YENİ SİSTEM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararnameyle, 1924 yılından 2017’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan ‘İcra Vekilleri Heyeti’ ‘Bakanlar Kurulu’ ve ‘Başbakanlık’ ibareleri, ‘Cumhurbaşkanı’ ve ‘Cumhurbaşkanlığınca’ olarak değiştirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayfasında yayınlanan 700 nolu KHK ile bir çok kanunda 218 değişiklik yapıldı.  

Son dakika! Beklenen uyum KHK\'sı çıktı: 218 maddeye Cumhurbaşkanı yazıldı

 KHK ile Köy Kanu’ndan Huduk Kanunu’na Askeri Memurlar Kanu’nundan Askerlik Kanunu’na, Pasaport Kanunu’ndan Sivil Savunma Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununa kadar bir çok yasal düzenledeki ‘Bakanlar Kurulu’ ile ‘Başbakan’ ibareleri ‘Cumhurbaşkanı’ ile değiştirildi. 

 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin  son mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik düzenlemelerin yer aldığı 218 maddelik kararnamede, 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 2 Temmuz’da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan ‘İcra Vekilleri Heyeti’ ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen ‘Bakanlar Kurulu’ ve ‘Başbakanlık’ ibareleri, ‘Cumhurbaşkanı’ ve ‘Cumhurbaşkanlığınca’ olarak değiştirildi.

Söz konusu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yeni KHK’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ifadeleri kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK yayımlandı. 216. maddeki ‘Başbakanlık’ ifadesi ‘Cumhurbaşkanlığı’ olarak değiştirildi. Bakanlar Kurulu ifadesi ise kaldırılarak yerine ‘Cumhurbaşkanı’ ifadesi eklendi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir