CHP’DE ADAYLAR KONUŞUYOR

12 Eylül Adalet Ve Siyasetine Hayır

 Ülkede tek adamlığa, OHAL’e hayır diyebilmek için,

Ülkede adalet, hukuk ve demokrasi diyebilmek için,

12 Eylüllere her yerde hayır diyebilmek için,

Türkiye’ye demokrasiyi getiren CHP’nin, söylemin ötesine geçerek diğer partilere örnek olarak bunları kendi içinde sağlaması gerekmektedir.

Bu nedenle öncelikle;

 • Cumhurbaşkanı adayı tepeden belirlenmemelidir.
 • Milletvekili adayları tepeden belirlenmemelidir.
 • Belediye başkan adayları ve diğer yerel yönetici adayları tepeden belirlenmemelidir.
 • Bu adaylıklarda üyelerle önseçim tek seçenek olmalı, kontenjan uygulaması %5’in üzerinde olmamalı ve aynı kişiler üst üste iki dönem kontenjandan yararlanmamalıdır.
 • Genel başkan için, tüm üyeler nezdinde örgüt içi eğilim yoklaması yapılmalıdır.
 • MYK üyeleri atama ile belirlenmemelidir.
 • Blok liste uygulaması terkedilmelidir.
 • Yönetim, hiçbir zaman anahtar liste çıkarma yoluna gitmemelidir.
 • 12 Eylül’ün siyasete bıraktığı %10 anlayışı parti içinde yaşatılmamalı, parti içi iktidarların belirlenmesinde bu gibi anlayışlara yol açan her türlü uygulamalardan uzak durulmalı, Tüzük bu yönden gözden geçirilmelidir.
 • Yasaya da aykırı olan ve tek adamlığa da yol açan, %50+1 imza ile seçimli olağanüstü kurultay toplanması kuralından dönülmelidir.
 • 12 Eylül döneminde idare hukukunda kınama disiplin cezalarına yargı yolunu kapatıldığı hatırlandığında, diğer partilerde bile olmamasına rağmen, seçilme hak kısıtlılığı yaratan ve yargı yolu öngörülmez biçimde getirilen parti içindeki konama ceza ve anlayışı ivedilikle terkedilmelidir.
 • Bunlar bir liste halinde uzayıp gitmektedir. Önce olağan Kurultay toplanıp, Tüzük ve Program gözden geçirilip, adalet, hukuk ve demokrasiye uygun hale getirilecek bir Tüzük ile seçimli olağan kurultaya gidilmesi adaletin kaçınılmaz gereği iken, aksinin yapılmış olması karşısında, bu Kurultay sonrası ivedilikle Olağanüstü kurultay toplanması yoluna da gidilmelidir.

Yukarıda belirtilen konularda ivedilikle Tüzük değişikliğine gidilmeli, Parti Programı hem gözden geçirilmeli, hem de içeriği başta Atatürk ilke ve devrimleri olmak üzere her konuda ödünsüz biçimde uygulanmalıdır.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir