HAYVANLARI KORUYALIM

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

İnsanlar yerleşik yaşamın başından beri, doğa ile çeşitli şekillerde uyum sağlamışlardır. Tarım yanında, hayvanlarla da ilgilenmiş, bazılarını evcilleştirmiş, günlük yaşamlarında, onların gücünden yararlanmışlardır.  Zaman içinde, evcilleşen hayvanların bir kısmının, korumaya ihtiyacı olmuştur. İnsanların hayvanlara iyi davranmalarını ve onların daha iyi koşullarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlamak amacıyla Hayvan Koruma örgütleri ve birlikleri oluşturmuşlardır. Zamanla bu bilinç gelişmiş, Hollanda’da Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu kurulmuş ve 4 Ekim hayvanları koruma günü ilan edilmiştir. Biz de her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edilmiştir..
Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği’nin 1908 yılında kurulmasıyla sistemli ve düzenli olarak hayvan sorunlarıyla ilgilenilmeye başlanmış, bu bilinç büyük bir kitle tarafından benimsenmiştir.Yıllardır hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların farkına vararak onları korumak isteyenler 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde çeşitli etkinliklerde bulunmaktadırlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir