TEKİRDAĞ İÇKİ FABRİKASI ARAZİSİ

TEKİRDAĞ İÇKİ FABRİKASI 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın açıklaması:

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde bulunan eski Tekel İçki Fabrikası arazisiyle ilgili plan değişikliği yapıldığına dair “Ranta `Dur’ Demediler” başlığı altında Haber Trak Gazetesi’nin internet sitesinde 19 Şubat 2021 tarihinde bir haber yayımlanması üzerine tarafımızca basın açıklaması yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 433 ada 30 parselde, üzerinde “kültür varlığı” tescili bulunan taşınmazın mevcut imar durumu “sanayi alanı”dır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en son 03.02.2020 tarih ve 6312 kurum sayılı dilekçe ile söz konusu sanayi alanının, ticaret, konut alanı, turizm alanı, özel sağlık alanı, eğitim alanı, özel eğitim alanı, belediye hizmet alanı, park alanı, rekreasyon alanı (tescilli alan) olarak imar plan değişikliği yapılmak üzere müracaat edilmiştir.

Söz konusu alanda bulunan fabrika binası Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait dönemin mimari anlayışını yansıtan yapılardan biri olduğundan “kültür varlığı” olarak tescil edilmesi, korunması ve yaşatılması amacıyla Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunulmuş ve bunun sonucunda tescil işlemi yaptırılmıştır.

Kentin ihtiyacı olan fonksiyonların kazandırılması amacıyla teklif edilen kat ve emsal alanları düşürülerek uygun görüşle Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir. Dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin talep edilen plan değişikliğiyle ilgili herhangi bir onayı söz konusu değildir. Gazete haberinde iddia edildiği gibi rant da sağlanmamıştır. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 11.03.2020 tarihinde görüşülen konuyla ilgili olarak 2021 yılı Şubat ayında; yaklaşık bir yıl sonra yayınlar yapılması son derece düşündürücüdür.

Miras Atölyesi I-II adı altında hayata geçirilen ödüllü projeleriyle, Tekirdağ’ın yok olmaya yüz tutmuş kültür varlıklarını kamulaştırarak, restore ederek, işlevsel hale getirerek bugüne ve yarınlara kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin, kentsel değerlerimizin korunması ve yaşatılması konusundaki hassasiyeti kamuoyu tarafından bilinmektedir.

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyen ve Tekirdağ ilini tüm değerleriyle büyüyen ve gelişen daha yaşanılabilir bir kent haline getirme idealiyle hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir konuda hiçbir kesime rant sağlaması söz konusu olamaz. Bu nedenle “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi” ve “rant” sözcüklerinin bir arada anılması tarafımızdan üzüntüyle karşılanmıştır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi aleyhinde algı oluşturmaya yönelik maksatlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir